Home Page

:: ניהול תצורה - Configuration Management
ניהול תצורה היא שיטה סדורה המיישמת תהליכים ומערכות מידע תומכות שמטרתה לזהות תצורות מוצרים ופריטים (חומרה, תוכנה ומערכות משולבות חומרה-תוכנה), לבקר שינויים הנדסיים לפריטים אלו ולאמת שהמוצרים שנמסרו ללקוחות תואמים את הדרישות הפונקציונאליות והפיזיות של הגורם המתכנן. ניהול תצורה נושקת לתהליכי הפיתוח וההנדסה, ניהול פרויקטים ומוצרים, הגדרת הרכש, תכנון הייצור, אבטחת איכות ושירות לקוח. תהליכי ניהול תצורה בוגרים ואינטגרטיביים הם גורם הצלחה חשוב ברווחיות ובתחרותיות של כל ארגון יצרני עסקי.

ניהול תצורה כולל חמש קטגוריות פעילויות ראשיות:
תכנון וניהול תהליכים ומערכות מידע תומכי תצורה.
זיהוי תצורה הכולל זיהוי פריטים, מסמכים, מודלים ואלמנטי תכן אחרים המגדירים חד משמעית את תכונות המוצר
  וצורתו. בחירה וניהול של פריטי תצורה ותצורות בסיס.
ניהול שינויים הנדסיים לתצורות מוצר מוקפאות (תצורות ייחוס/Baselines, מסמכים משוחררים) משלב הצורך
  בשינוי עד ליישומו בתיעוד ההנדסי והטכני ובכל המוצרים בהם הוחלט ליישמו.
דווח סטאטוס תצורה הכולל את התהליכים של שמירת מידע תצורה במערכות המידע השונות ואחזורו לרמה שניתן
  לדעת באופן מדויק מה המידע ההנדסי העדכני לפיו יש לייצר, לרכוש,לבדוק, ולספק מוצר.
אימות תצורה הכולל תהליכים לבדיקת התאמה בין תכונות המוצר הנדרשות (בהתאם לזיהוי התצורה) לבין תכונות
  ומאפייני המוצר כפי שמומשו בפועל.

אם לדוגמא:
לא ברור בדיוק לפי איזו מהדורת שרטוט ייצרנו פריט...
לא ניתן לומר בוודאות ששינוי מספר 578 יושם במוצר מספר סידורי 194...
במחסן יש לנו באותה מגירה פריטים שעברו שינוי מסויים ופריטים שלא עברו את אותו השינוי...
לקוח קיבל מוצר ששינוי מהותי לא יושם בו לפני המשלוח...
כדאי לבחון את תהליכי ניהול התצורה בחברה ולשפר אותם

השירותים שחברת די.אס.די. דטה סיסטמס דיזיינרס 1989 בע"מ מציעה ללקוחותיה בתחום ניהול תצורה כוללים:
תכנון אסטרטגי של מערך ניהול התצורה והקשרים למערכות מידע הנדסיות ותפעוליות
הגדרת תהליכי ניהול תצורה ותיעודם בנהלים
התאמת תהליכי עבודה לתקנים בניהול תצורה דוגמת
  ANSI/EIA-649, ISO 10007, MIL-STD-973/MIL-HDBK-61, תקני נאטו/STANAG וסטנדרטים צבאיים
  של מדינות/חילות שונים
הכנה למבדקים בניהול תצורה מטעם ארגוני הסמכה בינלאומיים ולקוחות
הכנת תוכנית ניהול תצורה לפרויקט (Configuration Management Plan)
תכנון והטמעה של יישום ניהול תצורה בשלבי הפיתוח
יישום ניהול תצורה בפועל באתר לקוח (אחריות כוללת) תוך שימוש בכלים ובתהליכים של הלקוח

Web Designed - VerSight Ltd     |     צור קשר    |     About Us    |     עמוד הבית    |     אודותינו     |     שרותים    |     מאמרים