:: יישום מודל CMMI®-DEV

מודל CMMI®– Capability Maturity Model Integrated) CMMI-DEV) הוא מסגרת לפעולה בתהליכים "best practice" בתחומי הפעילות המרכזיים של חברות עסקיות המפתחות מוצרים ופרויקטים. המודל מכסה את כל מחזור החיים של פרויקט פיתוח. המודל כולל 22 תחומי פעילות המסווגים לחמש רמות בשלות:
רמה 1 – Initial – התהליכים בחברה מבוצעים בדר"כ אד-הוק, הצלחה מבוססת על "גיבורים" (Heroes) – עובדים אשר באמצעות כישוריהם האישיים מחפים על תהליכים המבוצעים באופן לא יעיל, ואקראי.
רמה 2 – Managed – תהליכים ברמת פרויקט/קו מוצרים מוגדרים, אולם התהליכים שונים מפרויקט לפרויקט, וכוללים מיומנויות בסיסיות של ניהול פרויקט פיתוח
רמה 3 – Defined – תהליכים מוגדרים ברמה הארגונית היטב, כולל כללי התאמה של תהליכים לדרישות פרויקטאליות. ברמה זו הארגון ער לערך של שיפור התהליכים, ומבצע שיפור תהליכים אולם לא בהכרח מוודא את השיפור באמצעות מדידות.
רמה 4 – Quantitatively Managed – התהליכים ברמה זו מנותחים מבחינה כמותית, והארגון מבין מה יכולותיו התהליכיות. הפרויקטים מנוהלים באופן כמותי תוך שימוש בערכי יחוס של תהליכים קריטיים ועם יכולות חיזוי של התוצאות של הפרויקט באמצעות מודלי חיזוי.
רמה 5 - Optimizing – שיפור מתמיד של תהליכים התורמים להשגת היעדים העסקיים. כל הפעילות הקשורה בשיפור תהליכים מבוצעת בהתייחס להבנה כמותית שלהם והשפעתם על היעדים העסקיים של הארגון.

שיפורים מדודים בתוצאות העסקיות והתהליכיות של ארגונים שישמו את מודל ®CMMI ברמות שונות ניתן
למצוא באתר ®SEI.

השירותים שחברת די.אס.די. דטה סיסטמס דיזיינרס 1989 בע"מ מציעה ללקוחותיה בנושא יישום
מודל CMMI®-DEV כוללים:
ביצוע סקר פערים (Gap Analysis) לפני התחלת יישום מודל ®CMMI.
הכנת מדריכים, תבניות (Templates) ותיאורי תהליך כתשתית ליישום מודל ®CMMI
פיתוח Baselines לתהליכים
פיתוח מודלי חיזוי (Prediction Models)
ניהול פרויקט הסמכה לרמה נדרשת במודל ®CMMI - רמת ההסמכה כולה או בתחומי פעילות
  (PA – Process Area) מוגדרים
השתתפות במבדקים פורמליים ואפורמליים

די.אס.די. דטה סיסטמס דיזיינרס 1989 בע"מ הובילה את אחד הארגונים בארץ להסמכה עד לרמה 5, וב- 2011 ניהלה לאותו ארגון את פרויקט ההסמכה החוזרת בפעם השניה לרמה 5.

Web Designed - VerSight Ltd     |     צור קשר    |     About Us    |     עמוד הבית    |     אודותינו     |     שרותים    |     מאמרים